محصولات
مارس 9, 2020

یاماها XMAX250

دسامبر 17, 2019
یاماها-R249

یاماها R25

دسامبر 17, 2019

یاماها MT25

دسامبر 16, 2019
یاماها-NMAX150

یاماها NMAX150

نوامبر 21, 2019

یاماها Aerox155

نوامبر 16, 2019

یاماها XSR155

نوامبر 1, 2019

یاماها GrandFilano125

نوامبر 1, 2019

یاماها tricity155

اکتبر 31, 2019

یاماها Neo’s 4

اکتبر 31, 2019

یاماها QBIX125