اولین تعمیرگاه رسمی یاماها در ایران به زودی راه اندازی می شود.